Det är lätt att gå med i facket

Förbi är den tid som gjorde det krångligt och svårt att gå med i en fackförening eller ett fackförbund. Det är lätt att ansluta sig fackligt och de flesta fackförbund erbjuder enkel medlemsregistrering online.

Du kan alltså sitta hemma vid datorn och själv jämföra olika fack, deras avgifter, a-kassor och medlemsvillkor och sedan själv välja det fack som bäst verkar representera din yrkeskår.

Det kan vara svårt att välja ett fack men då de olika föreningarna ofta specialiserar sig på en enskild bransch eller yrkeskår brukar man till slut hamna rätt. Går du med i ett fack och inte trivs kan du alltid byta! Om du t ex arbetar som journalist så kan du enkelt jämföra fackförbund för journalister.

De tre största fackliga organisationerna i Sverige är TCO – Tjänstemännens centralorganisation, Saco – Sveriges akademikers centralorganisation och LO – Landsorganisationen i Sverige.

Kommunal, Svenska Kommunalarbetareförbundet, organiserar över en halv miljon offentliganställda i vårt avlånga land och IF Metall arbetar för medlemmar inom bland annat verkstads- och plastindustrin och läkemedelsindustrin, båda dessa fackföreningar tillhör LO.

Se dig om på webben efter en fackförening som välkomnar din yrkesgrupp. Det är väsentligt att det fack du väljer vet hur din bransch fungerar och vilka frågor och villkor som är viktiga för att du ska få ett gott och hållbart arbetsliv, både nu och i framtiden.